PiK :: Kosztorysy i przetargi

Robert Skowroński

Zakres działalności

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuję się szeroko rozumianym kosztorysowaniem oraz przeprowadzaniem postępowań przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie kosztorysanta oraz osoby pracującej przy postępowaniach przetargowych. Doświadczenie zdobyłem pracując w firmach z ugruntowaną pozycją na rynku szczecińskim, ogólnopolskim jak i poza granicami Polski. Ponadto współpracuję z pracowniami projektowymi jak i z indywidualnymi projektantami.

Kosztorysowanie obejmuje:

 • przedmiary i obmiary robót budowlanych z natury oraz w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową
 • kosztorysy dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i obiektów użyteczności publicznej w oparciu o szeroką bazę cen rynkowych, dokumentację, książkę obmiarów, pomiary z natury, założenia wyjściowe do kosztorysowania
 • kosztorysy
  • inwestorskie
  • ofertowe
  • zamienne
  • powykonawcze
  • dla banków
 • wykazy materiałów, sprzętu oraz nakłady robocizny, tabele elementów scalonych
 • kosztorysy metodą szczegółową i uproszczoną sporządzane w programie NormaPro
 • weryfikacje dostarczonych kosztorysów
 • rozliczenia robót budowlanych
 • harmonogramy realizacji robót
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

W ramach przeprowadzania postępowań przetargowych oferuję:

 • przeprowadzenie pełnych postępowań w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane
 • aukcje elektroniczne
 • zapytanie o cenę
 • zamówienie z wolnej ręki
 • negocjacje bez ogłoszenia
 • negocjacje z ogłoszeniem
 • przetarg ograniczony
 • przetarg nieograniczony
 • prowadzenie dokumentacji postępowań
 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia
 • umowy

Jako uzupełnienie swojej działalności, mogę polecić ofertę projektantów, rzeczoznawców, inspektorów nadzoru, kierowników różnych branż, pracowni projektowych i firm wykonawczych.

Sporządzone dokumenty mogą być dostarczane w wersji elektronicznej, jak i w formie wydruków.

Na bieżąco monitoruję stan prawny regulujący sporządzanie dokumentacji projektowych, kosztorysów, specyfikacji oraz przeprowadzanie postępowań przetargowych.

Opracowania sporządzane są terminowo i na wysokim poziomie a ponadto w konkurencyjnych cenach i terminach.

Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych nie tylko z rynku szczecińskiego.

mgr inż. Robert Skowroński